vad gör staten

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om statens utgifter och inkomster i statsbudgeten. Riksdagens arbete med statsbudgeten startar varje år. Statlig förvaltning handlar om att ge statliga myndigheter verktyg och förutsättningar för att kunna genomföra de beslut som regeringen och riksdagen har fattat. Området omfattar bland annat ledning, styrning och organisation i staten, utveckling av service och effektivitet, staten som arbetsgivare, regional samordning i länen. Du som medborgare bestämmer vilka politiker som ska styra och administrera Sverige. Det gör du genom att välja politiker: på lokal nivå - i kommunen; på regional nivå - i landstinget/regionen; på nationell nivå - i riksdagen; i EU - i EU-parlamentet. Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad landsting/regioner. Sök i allt innehåll. Den viktigaste inkomstkällan för kommunen är kommunalskatten. Statistik är black-friday.se fantastiskt verktyg för tändstickspalatset förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Slutligen väcks frågor om hur rimligt vårt system för intellektuell äganderätt egentligen är. Fiskal union eller no bailout? Hitta på webbplatsen Sök efter. vad gör staten

Vad gör staten Video

Riksdagens uppgifter och arbete