redoxreaktion

(oxidation); 2Ag+ + 2e- → 2Ag(s) (reduktion). När ett ämne avger elektroner, säger man att det oxideras. När ett ämne upptar elektroner, säger man att det reduceras. Fria elektroner är fruktansvärt reaktiva! Därför sker det alltid oxidation och reduktion så gott som samtidigt! Man talar om redoxreaktioner. I denna video så går vi igenom vad en redoxreaktion är, hur de fungerar och vilka processer som ingår i. redoxreaktion. redoxreaktion är en typ av kemiska reaktioner där ett ämne reduceras samtidigt som ett annat ämne oxideras. Redoxreaktioner sker hela tiden i oss och omkring oss,. (26 av ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Skaffa rrcswpg.info eller Logga in. Källangivelse. Nationalencyklopedin, redoxreaktion.

Redoxreaktion - Behver

Att ett ämne reduceras betyder att det tar upp elektroner. Men då ser vi, att om vi skall ha två nitratjoner till vänster, så får vi också ha två silverjoner. Bindningen i syreatomen är rent kovalent, eftersom de båda syreatomerna är lika elektronegativa. Lise-Lotte Österlund, Umeå universitet Ett  oxidationsmedel är ett ämne som tar upp  elektroner, och därigenom får andra ämnen att oxideras. Varje Mg avger 2e -. Elektronövergången är dock inte fullständig utan partiell; syreatomerna är inte tillräckligt elektronegativa för att helt och hållet sno åt sig bindningselektronerna. redoxreaktion